Sütte Yağ Tayini, Kremada Yağ Tayini, Dondurmada Yağ Tayini