Bütirometreler

 

 

 

Sütte Yağ Tayini, Kremada Yağ Tayini, Dondurmada Yağ Tayini: Gerber Santrifüj